Medlemsavgifter

Hur mycket kostar det? 

Medlemsavgift:
För enskild medlem: 500kr per år.
För familjemedlemsskap: 1000kr per år.

Betalning sker via bankgiro 562-3194 eller swish 123-4408720. 

Utöver medlemsavgiften betalas en träningsavgift vid varje träning för att täcka kostnader i form av ammunition och förslitning på banan.

För luftgevär: 20kr/gång
För korthåll: 30kr/gång (30 skott varav 10 provskott)