Föreningen

Mål

Björksta ungdomsskytteförenings målsättning är:

Ambitioner

Att ge ungdomar möjlighet till träning och tävling inom skytterörelsen.

Föreningens ambition är vidare att fostra dessa ungdomar till  ansvarskännande individer, aktiva föreningsmedlemmar samt att stärka deras förtroende.

Medlemmar i föreningen skall utifrån sin personlighet öka sin förmåga att nå högre personliga resultat, öka sin mentala förmåga samt att känna trygghet. Föreningens arbetssätt skall vara sådant att ungdomar känner stöd och får hjälp för att kunna deltaga i tävlingssammanhang. Under träning och tävling skall medlem vara väl förtrogen med säkerhet och uppträda på ett positivt och engagerande sätt.

Björksta Ungdomsskytteförening skall ge samtliga som önskar möjlighet att träna och att bli väl omhändertagen.